Gemeente Tervuren

Welkom op onze school!

A  A  A 

Schoolraad

De schoolraad heeft als doel leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap inspraak te geven in het beleid van de school.

De schoolraad overlegt met de directie over het schoolreglement, de bijdragen door de ouders te betalen, de afspraken tussen school en CLB, de jaarplanning van de uitstappen van de leerlingen …

De schoolraad geeft advies bij de bepaling van het profiel van de directeur, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere scholen, het nascholingsbeleid …

Zetelen in de schoolraad :

 voor de leerkrachten :

  • Pat Pissé
  • Shäna Chapelle

voor de ouders :

  • Birgit Theuns (mama van Lotte en Lissa Vanfraechem)
  • Sofie Lombaert (mama Ben en Manu Vannetelbosch)

 voor de lokale gemeenschap:

  •  Lieve Beckers
  • Yvette Schepers

Voorzitter van de schoolraad: Lieve BeckersDe verslagen van de schoolraad vind je hieronder:

  • verslag september 2012